ART: INTO THE SILENCE, photographic triptych by Andrea Katonova

7 Posted by - July 25, 2014 - ART

klau1

01hotová

klau3

Photographic triptych by Andrea Katonova

Into the silence

When you want everything to stop
When you know that you need to be alone
When you wake up and you want to dream again
When you tread softly and there is none to wake up
when you look for sense but stagnate
When you want to scream but keep silent
When you want to say so much and get lost for words
When you live but not the way you want
When you want to pick yourself up but still lying down
When you want to make everything silent even if silence kills you
When you live on surface
When you stop to believe
When you exhale into the silence

ČESKY:
Do ticha

Když chcete vše zastavit
Když víte, že musíte být sami
Když se probudíte a chcete opět snít
Když potichu našlapujete a přitom není koho vzbudit
Když hledáte smysl, ale přitom stagnujete
Když chcete křičet a raději mlčíte
Když toho chcete říct tolik a nenalézáte slova
Když žijete, tak jak se má a ne tak jak chcete
Když se chcete zvednout, ale pořád ležíte
Když chcete aby všechno utichlo i když vás ticho ničí
Když žijete na povrchu
Když už nevěříte
Když vydechnete do ticha