ART: MICHAELA CEJKOVA, Notes to reality

3 Posted by - May 24, 2015 - ART

ART: Notes to reality, MICHAELA CEJKOVA

‘The image is a pure creation of the mind.It cannot be born from a comparison but from a juxtaposition of two more or less distant realities.'(Pierre Reverdy)

There is a tendency to understand photography as a reminder of what used to be, being it a witness of things passing in time. Michaela Cejková’s images don’t talk much about the real world. They seem to be drawing on inner experiences, being rather ‘personal notes to reality’ than its imprint. Fragments of the real are put together in child like logics of thinking or dreaming but often within the form typical of the western knowledge. In Michaela’s body of work we often find fantastic herbariums or peculiar fotographical dictionaries. The example of such approach is the series visualizing the Czech proverbs and saying exactly as MC used to understand them as a child – in its literal form and as surreal images far away from its original meaning and message. The motif of collage-herbarium is further repeated in the collaborative project with designer Zuzana Kubickova. MC works with the Czech designers regularly, the projects worthy to note are the collaborations with Janja Prokic or Klara Nademlynska. MC pursues also the portrait photography.

S&D: You engage a lot in the fashion photography. You even mentioned that you consider the fashion photography a creative work. However, most of photographers find it limiting…

MC: I would like to change the view on fashion photography as a superficial and outside of the frame of the art expression style. I believe that full spectrum of the creative process should be same in both. The photographer should be trying to express his own opinion on things around him, provide them with his individual imprint. If he doesn’t do that, the fashion editorials will become a short-term item, which disappears as soon as you turn the page. I don’t consider the fashion photography limiting, because I work with young talented designers, who are open to new ideas and approaches and ready to step outside of the box. I try to meet with them and talk about their creations and inspirations, which then shape my ideas for the shooting. I would be mostly pleased if people look forward to the fashion editorials and buy the magazines because of them, as it used to be in the case of Helmut Newton.

S&D: How would you characterize your creative process?

MC: I would say, that I am interested in weird, not fully understandable moments, which aren’t set up or based on a dream, but come up from real situations. There is a real story behind them.

ČESKY:

“Obraz je čirým výtvorem ducha.
Nemůže se zrodit z přirovnání, nýbrž ze sblížení dvou skutečností více či méně vzdálených.”
(Pierre Reverdy)

Často chápeme fotografii jako připomínku toho, co bylo, jako svědka pomíjivých věcí v běhu času. Fotografie Michaely Čejkové ale nevypovídají příliš o objektivním světě. Zdá se, že čerpají spíše z vnitřního dění. Jako by byly více osobními “poznámkami k realitě” než jejím otiskem. Fragmenty skutečnosti se na jejích fotografiích skládají podle logiky dětského myšlení nebo snění, často si přitom propůčují rámcovou formu vlastní západoevropskému “vědění”. V tvorbě Michaely Čejkové tak nacházíme fantaskní herbáře i podivné fotografické slovníky. V jedné ze svých sériích Michaela například zvizualizovala česká přísloví a pořekadla tak, jak je chápala jako dítě – tedy doslovně, jako surrealné obrazy vzdálené od původního metaforického významu i ponaučení. Motiv koláže – herbáře se opakuje i ve spolupráci s návrhářkou Zuzanou Kubíčkovou. MČ spolupracuje s českými designery pravidelně, za zmínku stojí i projekty s Janjou Prokič nebo Klárou Nademlýnskou. Intenzivně se věnuje i portrétní fotografií.

S&D: Zabýváš se hodně módní fotografií, dokonce jsi zmínila, že módní fotku vnímáš jako volnou tvorbu. Většina fotografů ji ale spíš považuje za limitující…

MČ: Přála bych si změnit pohled na módní fotku jako na odvětví, které je povrchní a existuje odděleně od volné tvorby. Myslím, že proces tvorby by měl být, od samotného uvažování, až po realizaci, u obou stejný. Fotograf se vždy má snažit vyjádřit svůj názor na věci kolem něj, vtisknout jim osobitý rukopis. Pokud to nedělá, tak se módní editorialy stanou krátkodobou záležitostí, která zmizí z paměti, sotva otočíte stránku časopisu. Módní fotku nevnímám jako limitující, protože spolupracuji se začínajícími talentovanými designery, kteří jsou otevření novým přístupům a nebojí se udělat úkrok stranou. Snažím se s nimi scházet, povídat si o tom, co tvoří, co je inspiruje a z toho si pak skládám nápady na focení. Nejvíce by mě potěšilo, kdyby se lidé na editorialy v časopisech těšili a časopis si kvůli nim koupili, jako to bylo například v případě editorialů Helmuta Newtona.

S&D: Jak bys charakterizovala svoji tvorbu?

MČ: Řekla bych, že mě zajímají nepochopitelné a divné momenty, které však nejsou vymyšlené nebo postavené na snovém základu, naopak vycházejí z reálných situací. Je za nimi příběh, který se skutečně odehrál.

Photo by Michaela Cejkova
Text by Iveta Strosova