ART: Swimming with Pavla Bastanova

3 Posted by - June 18, 2016 - ART, CULTURE

Swimming with Pavla Bastanova…

Ocean or lake?
Ocean.

A favourite object to draw since childhood?
Human hand.

Would you describe yourself as a person who works with detail and is inclined towards perfectionism or do you prefer to look for beauty in imperfection?
Beauty in imperfection.

When are you in your element?
When I go hiking in the mountains.

How do you put things into motion?
By simply doing them.

Front crawl, breaststroke or freestyle?
Breaststroke.

What does it mean to you to go against the stream?
To embark on my own journey, not at all cost but because I want it that way.

When was it the last time you let something go?
When I learned to distinguish between important things and surcease the ones that can wait. I only learned that recently.

Where is your current home and what is characteristic to this place?
Home is where my family is so it is my hometown.

Oceán nebo jezero?
Oceán.

Oblíbený objekt ke kresbě od dětství?
Lidská ruka.

Označila by ses za člověka, co pracuje s detailem a tíhne k perfekcionismu nebo hledáš krásu v nedokonalosti?
Krása v nedokonalosti.

V jakém živlu jsi ve svém živlu?
Když chodím po horách.

Jak dáváš věci do pohybu?
Tak, že je prostě dělám.

Kraul, prsa nebo volný styl?
Prsa.

Co pro tebe znamená jít proti proudu?
Pustit se vlastní cestou, ne za každou cenu, ale protože to tak prostě chci.

Kdy naposledy jsi nechala něco plavat?
Když jsem se naučila vytěsňovat důležité věci a věci, co mohou počkat. A to umím chvíli.

Kde je momentálně tvůj domov a čím se takové místo musí vyznačovat?
Domov je tam, kde je moje rodina, takže je to mé rodné město.

Autor: Nela Kovalcik