CULTURE: PRAGUE SHORTS 2015, INTERVIEW WITH KAREL SPESNY

4 Posted by - January 18, 2015 - CULTURE

Prague Shorts Festival Prague 2015
Interview with Karel Spesny, Programe Director of the festival.

S&D:The Prague Shorts Festival is celebrating its 10-year anniversary this year. How and why was the festival created?
KS:The festival is an extension of one of the International Film Festival (IFF) Karlovy Vary’s programmes. The IFF streamed short movies within its Independent Forum Programme several years ago and people always really enjoyed them. We knew that there is a significant segment of cinematography presenting interesting and original films the Czech audience is not aware of. It was essentially a paradox because the films were being awarded Palme d’or in Cannes and Oscars but they were not known here. We wanted to offer the Czech audience the same opportunity the rest of the world has. The second reason was to encourage young Czech filmmakers to keep shooting these movies. The short films are still popular in the Czech Republic but mostly only as assignments at film schools, which is something different. Normally, it is common for young filmmakers to make several short movies before they advance to feature films, which provides them with a room to try different skills and get better and more confident. That is why we created this offshoot of the IFF Karlovy Vary – a competitive screenings to offer the best of the short films production.

S&D:Letos Prague Shorts Festival slaví 10ti lete jubileum? Jak a proč festival vznikl?
KS:Vznikl tak trochu z jedné části programu MFF Karlovy Vary. Tam se před lety v rámci Fora nezávislých promítaly i krátké filmy a divákům se vždycka moc líbily. Takže jsme věděli, že existujecelý velký segment kinematografie, který nabízí zajímavé a originální filmy a diváci v Čechách ho vlastně neznají. Byl to trochu paradox, protože ty filmy získávaly Zlaté palmy v Cannes a Oscary, ale nebylo jak je vidět. Takže jsme chtěli, aby diváci u nás měli stejnou možnost, jako zbytek světa. A druhý motiv byl povzbudit mladé české filmaře aby takové filmy začali sami natáčet. V Čechách se totiž krátké filmy pořád točí hlavně na filmových školách jako cvičení a to je přece jen, většinou, něco trochu jiného. A to, že ve světě obvykle mladí filmaři natočí několik krátkých filmů než je vůbec pustí do těch celovečerních, jim možná pomůže být lepšími a zručnějšími, získají víc jistoty, můžou si zkoušet. A tak vznikla taková menší odnož karlovarského festivalu, soutěžní přehlídka, kde se snažíme divákou zprostředkovat to podle nás to nejzajímavější z krátkometrážní produkce

S&D:How many international and how many domestic films did you receive for this anniversary year?
KS:We do not select only films that we receive through the open call. Films are also being sent by national film centers because short films have been recently generously supported by national fundings, especially in Europe. We also make a selection from line ups of other film festivals. I believe there were about 1800 films received through the call and altogether we reviewed about 2500. The Czech last year’s production was slightly over 100 films.

S&D:Kolik zahraničních filmu a kolik tuzemských vám bylo zasláno v letošním jubilejním ročníku?
KS:Nevybíráme jen z filmů, které se k nám přímo přihlásily. Filmy nám nabízení i jednotlivé národní filmová centra, protože krátké filmy mají už pír let hlavně v Evropě i celkem solidní státní podporu. A vybíráme si i z programů jiných festivalů. Takže přihlášených filmů bylo letos tuším asi 1800 a celkem nám jich prošlo ruka tak 2500. Českých vzniklo loni něco přes 100.

S&D:What is the difference between the Czech and foreign films?
KS:The fact that the Czech films rarely make it to the international film competitions says it all. The situation is getting better and let’s hope that now, with the support from the Fund for Czech cinematography, the Czech production of the quality films suitable for international film festivals will grow.


S&D:Jak hodnotíte krátké filmy produkované v ČR v porovnání se zahraničími snímky?
KS:Samotný fakt, že do mezinárodní soutěže se nám vejde český zástupce spíš zřídka je asi výmluvný. Situace se pomalu zlepšuje a doufejme, že nyní nově i s podporou Fondu na podporu kinematografie začnou i u nás pravidelně vznikat zajímavé filmy s festivalovými parametry.

S&D:What would you recommend to the new and not established filmmakers?
KS:To always create a well thought-through and perfectly prepared film, which can be presented to the hundreds of committees of international film festivals and to the funding programmes. With a little bit of luck and talent they will get to be screened at festivals and they will receive the attention of the international film co-producers and funding. With the funding they will be able to create even better short film, which will win prestige prices. The rest is up to them.

S&D:Co by jste poradil mladým začínajícím a neetablovaným filmovým tvůrcům?
KS:Aby se od začátku snažili natočit precizně promyšlený, perfektně připravený film, který budou moci přihlásit do výběru na stovky festivalů po celém světě a do grantových programů. Při troše štěstí a talentu, se dostanou na festivaly, všimnou si jich mezinárodní koproducenti a získají granty. S těmi natočí další ještě dokonalejší krátký film se kterým vyhrají prestižní ceny. A co bude pak záleží jen na nich.

Images are stills from shorts of a young czech filmmaker Jan Karel Pavlik form “Under 15″ category.
Find more here: https://vimeo.com/jankarelpavlik
Fotografie jsou výtažky ze 3 filmů mladého českého filmmakera Jana Karla Pavlíka z kategorie “pod 15 let”

https://vimeo.com/jankarelpavlik