DARIJA JELINCIC

Darija_Jelincic Portrait

NAME: Darija Jelincic
AGE: 33
ZODIAC: Scorpio
CURRENT LOCATION: Prague


INTRO
What’s on your mind?
A trip to Amsterdam.

Where are you right now?
In Prague.

WORK
What makes you feel like working?
Desire.

Do you have any inspirational figure that has influenced your work?
Lots of photographers, film directors and writers.

What’s the best advice you ever received?
Open your eyes, play, be yourself.

What is the biggest risk you took?
Each is the biggest at the time.

At what points do life and work intersect?
In inspiration.

What is your proudest achievement?
I still don’t have the proudest but I like the direction in my photography work, in which I will continue to make progress.

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
Internet.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
It’s too fast.

Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
I Live My Life in Growing Orbits (R.M.Rilke), F.Nietzsche, Z.Bauman, A.Huxley, A.Camus.

If you could wish for one change in this world what would it be?
No Religion.

PROFILE
What makes you laugh out loud? 
Sex and Marijuana.

What was your New Year’s resolution(s)? 
I don’t do New Year’s resolutions.

What’s your favorite outfit and why? 
Panties ‘cos I feel free with less clothes.

What’s hot right now?
Photographers.

Where’s your favorite place in the world and why? 
Behind the camera because there, I can live here and now.

What’s special about your best friend?
She makes a chaos wherever she is and then stars are born.

Describe your first kiss:
I was daydreaming about it, so he doesn’t even know that he kissed me.

Make a wish:
Ok.

JMÉNO: Darija Jelincic
VĚK: 33
ZNAMENÍ: Štír
KDE SE NACHÁZÍTE: Praha

ÚVOD
Co máš právě na mysli?
Výlet do Amsterdamu.

Kde teď jsi?
V Praze.

PRÁCE
Co tě motivuje k práci?
Touha.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvůj pracovní život?
Spousta fotografů, režisérů a spisovatelů.

Co byla ta nejlepší rada, kterou jsi dostala?
Otevři oči, hraj si, buď sama sebou.

Co bylo největší riziko které jsi kdy podstoupila?
Každé z nich je největší v své době.

V jakých bodech se život a dílo protínají?
V inspiraci.

Co byl/je tvůj největší úspěch?
Zatim nemám, ale libí se mi progres mé fotografické práce a budu dále pokračovat tímto směrem.

KULTURA
Co se ti líbí na době, ve které žijeme?
Internet.

Co se ti nelíbí na současné kultuře?
Vše je příliš rychlé.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Žiji svůj život v rostoucích kruzích (R.M.Rilke), F.Nietzsche, Z.Bauman, A.Huxley, A.Camus.

Pokud by jsi si mohla přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Žádné náboženství.

PROFIL
Co byla poslední lež kterou jste řekl(a)?
Že se nebojím.
Co bylo to nejchutnější, co jste tento týden jedl(a)? Meloun.
Co je na Vas překvapivé? Humor.
V cem jste dobří? V šetření vzduchu když se potápim.
Jaká je poslední kniha, kterou jste četl a co jste si o ni myslel(a)? O Fotografii (S.Sontag), velmi zajímavé, ale o některých tvrzení Sontagove by se dalo polemizovat.
Jak si nejlepe odpočinete? Spánkem.
Kamen, nůžky, papír? Papír.
Jak se vyrovnavate s zivotnimi dramaty? Pomalu.
Co máte nejvic rád na životě? Lásku.
Jak skončí svět? Ne skoncí svět, my skončíme.