DAVIDE BARBIERI

Dabide Barbieri Sons& Daugters

NAME: Davide Barbieri
AGE: 39

ZODIAC: Aquarius
CURRENT LOCATION: London
OCCUPATION: Hair Stylist

INTRO
What’s on your mind?
Holidays on a Caribbean Island.

Where are you right now?
In London.

WORK
What makes you feel like working?
I love hairdressing and working gives me the opportunity to do what I love

Do you have any inspirational figure that has influenced your working life?
Christiaan Houtenbos.

What’s the best advice you received?
When you get some luck you have to make that opportunity worth.

What is the biggest risk you took?
Nothing yet.

At what points do life and work intersect?
My life is my work.

What is your proudest achievement?
I can’t say yet.

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
Technology; makes life easier.

What do you dislike the most about contemporary culture?
Values have been lost.

Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
Baudelaire: Les Fleurs Du Mal.

If you could wish for one change in this world what would it be?
Peace and Love.

PROFILE
What’s surprising about you?
Ask my friends.


What is the last book you read and what did you think about it?
Hair.

How do you unwind?
Friends and drinks.

Rock, paper, scissors?
Rock and scissors.

How do you cope with drama?
I keep calm and carry on.

What do you love about life?
Fun.

How is the world going to end?
War or global warming.

JMÉNO: Davide Barbieri
VĚK: 39

zvěrokruhu: Býk
Aktuální poloha : Londyn
Povolání: Kadeřník

ÚVOD
Co máš na mysli?
Dovolená na karibském ostrově.

Kde teď jsi?
v Londýně.

PRÁCE
Co tě motivuje k práci?
Miluji hairstyling a moje práce mi dává možnost dělat to, co miluji.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvůj pracovní život?
Christiaan Houtenbos.

Jaká byla ta nejlepší rada kterou jsi kdy dostal?
Když se dostanete trochu štěstí ujistěte se, že ta příležitost bude stát za to.

Jaké bolo největší riyiko, které jsi kdy podstoupil?
Zatím žadné.

V jakých bodech se život a dílo protínají?
Můj život je moje práce.

Co je tvůj úspěch na který jsi pyšný?
To ještě nemůžu říct.

KULTURA
Co máš nejraději na věku, ve kterém žijeme?
Technologii, usnadňuje život.

Co se ti nejvíce nelíbí na současné kultuře?
Že ztracíme hodnoty.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Baudelaire: Les Fleurs Du Mal.

Pokud by jsi si mohl přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Peace and Love.

PROFIL
Co je na tobě překvapivé?
Zeptejte se mých přátel.

Poslední kniha, kterou jsi četl?
Vlasy.

Jak odpočíváš?
S přáteli u nápojů.

Kámen, nůžky, papír?
Kámen a nůžky.

Jak se vyrovnáváš s dramaty?
Klid a pokračujte dál.

Co máš rád na životě?
Zábavu.

Jak skončí svět?
Válkou nebo globálním oteplováním.