DESIGN: SHOES MADE BY MARIE

7 Posted by - January 10, 2014 - DESIGN, FASHION

Marie Petrakova 04 S&D mag

Marie Petrakova 02 S&D mag

Marie Petrakova 03 S&D mag

Marie Petrakova 01 S&D mag

Shoes Made by Marie
Photography by: Vendula Konpova
Prague-based designer Marie Petrakova has a talent for reinterpreting classic shoe designs and creating striking and refined contemporary footwear anchored to traditional chic.
A graduate of Prague’s Academy of Arts, Architecture and Design, Marie promotes sustainability and mixes artificial substances with natural materials through artisan shoemaking techniques.Her latest footwear collection is inspired by a winter spent in Reykjavik, and the long-distance dialogues shared with friends at home and around the world. The intimate collection is an exploration of what happens when discovery clashes with nostalgia, and is based on the six individual personalities of her closest friends.

ČESKY:

Shoes Made by Marie
Fotografie: Vendula Konpová
Pražská návrhářka Marie Petráková má talent pro novou interpretaci klasické boty navrhuje a vytváří pozoruhodný a vytříbený moderní obuv zakotvenou v tradiční eleganci.
Absolventka Pražské Akademie výtvarných umění, architektury a designu Marie podporuje udržitelnost a směsi umělých látek s přírodními materiály prostřednictvím řemeslných obuvnických technik.Její nejnovější kolekce obuvi je inspirována obdobím zimy stráveném v Reykjavíku, a dialogy na dálku sdílené s přáteli doma i po celém světě. Intimní kolekce je zkoumání toho, co se stane, když objev střetává s nostalgií, a je založena na šesti jednotlivých osobnostech nejbližších přátel.