CULTURE: The Lightest Shade of Beauty

6 Posted by - December 14, 2014 - CULTURE

Photo by Hana Knizova

Colour, as an attribute of matter, is perceived by sight. It can be composed from a variety of different pallets. It is similar with people and their perception. Our looks are part of our everyday lives and they transgress into the reality of our social interactions. Our physical appearance therefore shapes our experience of the world we live in.Being different often carries the risk of discrimination. Modern Western medicine views albinism as a genetic condition, where a body cannot produce the pigment melanin – hence we tend to label it as an illness.
But model Diandra Forrest, who has albinism, proves that a rare, remarkable beauty can be found in her unique look. It’s like a fragile material in an unusual form. Scouted by young photographer Shameer Khan, Diandra soon joined leading agency Elite Models NY. Her distinct look is her trademark and it drew the attention of avant garde fashion designers.
Diandra’s beauty was captured by the lens of Hana Knizova in New York.

S&D: People can be cruel sometimes. Verbally or nonverbally. In some interviews you’ve mentioned that the beginnings, particularly growing up, wasn’t easy…

DF :Yes, of course all children have something that they get teased for at a young age. Whether it’s being too tall or too short, overweight or underweight. My thing was my albinism. People just could not seem to wrap their head around why I am so “different,” when really I didn’t feel that I was different at all. I knew that my complexion was lighter than most, but also having a younger brother with albinism I knew that there were others like me. So i remember always thinking “what’s the big deal?”
There is a saying in America that goes “sticks and stones may break my bones but words will never hurt me.” But words do actually hurt at times. I try to not let things get the best of me, but I am not perfect and sometimes do loose my cool. I think that it’s important for people to treat others the way they would want to be treated. I love to answer the questions that people have about albinism if they have a genuine interest and are willing to learn, it is the ignorance of staring and pointing that I don’t like! But being a model in a cut throat industry and having a unique look, I have acquired tough skin so I know how to deal with those situations as well.

S&D: What are your values?


 DF: It has always been important to stay calm and think clearly. Because of your albinism you can be perceived as a symbol of racial unity. And, as a black person, who lives in a skin of a white person, you have wider understanding of the specifics in the environment of your friends and acquaintances.

S&D : How do you shield yourself from the negative influence of your environment?

DF : My family plays a big part in the things that I do or don’t do. I speak to my mom (who is like my best friend) everyday. She is always there to listen to my crap (lol) and gives the best advice. I always want to make them proud and if they see or hear something that they don’t like they will not hesitate to put me in check.

S&D : How do you perceive imperfections? Is being tall, having full lips and captivating look considered as being “perfect” in your opinion ? Isn’t perfection just a uniformity in modelling?

DF : I think that imperfections are perfect! To live in a world where everyone is looking the same way, dressing the same way, and doing the same things would be utterly boring. Seeing something different makes things interesting. Even in the case of identical twins where they look the same. One has something that is slightly off from the other, and we are always looking for the slightest thing to tell the apart. That’s what makes them so intriguing. When it comes to modeling I would ask what is perfect? What one may think is perfect, another may believe there is room for improvement. It’s all a matter of opinion.

S&D: Every moment in life brings new challenges. What are your current plans and visions for the future?

DF: I will always continue modeling. It is something that I have wanted to do since I was a little girl and I love it! I’m also persuing a career in acting. This year I had the lead role in a short film AFRONAUTS. It was my fist acting experience and went very well. I am eager to work with some different directors and continue my journey. So keep an eye out for me on the big screen.


Barva je vlastnost hmoty vnímána zrakem. Může být jakákoliv a může představovat množství kategorických škál – podobně jako u lidí a jejich vnímání. To jak vypadáme, je součástí naší každodenní existence. Náš vzhled vrůstá do skutečnosti našich sociálních interakcí a má tak moc formovat naši zkušenost se světem a bytí v něm. Výjimečnost/jinakost s sebou vždy nese riziko diskriminace. Albinismus označuje současná medicína jako genetickou poruchu, při které v těle nedochází k tvorbě pigmentu melaninu, máme tedy tendenci ho většinou spojovat s nemocí. Osobnost Diandry Forrest – modelky

albínky – ale naznačuje, že v této výjimečnosti vzhledu se může skrývat zvláštní rozporuplná krása. Jako křehký materiál v neobvyklém stavu. Diandra Forrest se jako malá nikdy nevnímala odlišně. Narodila se v Bronxu v New York City africko-americkým rodičům. Pro svět módy ji objevil mladý fotograf Shameer Khan. Po několika zkušebních foceních podepsala smlouvu s významnou modelingovou agenturou Elite models NY a najednou se její rozdílnost stala její devizou.
Pro nás její křehkou krásu zachytila ve svých portrétech Hana Knížová…

S&D: Člověk dokáže byt krutý. Verbálně nebo neverbálně. V některých interview ses zmínila, že začátky, resp. dospívání pro tebe nebylo jednoduché…

DF : Ano, myslím, ze většina děti zaživa nějakou formu posmíváni či popichovaní, ať už proto, ze jsou menší či hubenější než ostatní, nebo vetší a tlustší. U mē to byl albinismus. Lidi proste nedokázali pochopit, jak je možné, ze jsem tak “odlišná” přitom já se vůbec odlišné necítila! Samozřejmě jsem věděla, ze mam světlejší plet než ostatní, ale vzhledem k tomu, ze můj mladší bratr má také albinismus, bylo mi jasné, ze existuji další lide jako já. Vzpomínám si, ze jsem si vždycky říkala “Co s tím porad všichni mají” ?!
Máme V Americe rčení “Hole a kameny mi mohou zlámat kosti, ale slova mi nikdy neublíží.” Slova ale dokáži zraňovat. Snažím se jak mohu nepřipouštět si je k tělu, ale někdy to není úplně možné. Myslím, ze lide by se měli chovat k ostatním tak, jak si přeji, aby se s nimi samotnými zacházelo. Rada zodpovím jakoukoliv otázku, která se tyká albinismu, je skvěle, pokud to lidi zajímá a chtějí se informovat. Co mi ale vadí je tupé zíraní nebo ukazováni prstem. Ale vzhledem k tomu, ze jsem modelka v poměrně krutem průmyslu a mam velmi ojedinělý vzhled, vypěstovala jsem si hroši kuzi a vím, jak se i v těchto situacích zachovat.

S&D : Jaké jsou tvé vlasní hodnoty?

DF: Důležité bylo a stále i je, si zachovat chladnou hlavu. Tím, že si albínka, jsi symbolem rasové jednoty. A jako existující černoška, která žije v kůži bělošky, máš širší specifika vnímání okolí, svých přátel, známých apod. Jaké jsou tvé hodnoty?

S&D : A jak se bráníš vůči vnějšímu negativnímu vlivu okolí?

DF: Moje rodina hraje velkou roli ve věcech které dělám nebo nedělám. Denně mluvím s mamkou, je jako moje nejlepší kamarádka. Je tu vždycky pro mé, poslouchá moje výlevy (smích) a dává mi ty nejlepší rady. Vždycky chci, aby na mě byli pyšni, a pokud vidí nebo slyší něco, co se jim nezdá, nezaváhají mě upozornit.

S&D :Jak vnímáš nedokonalost? (Vysoký vzrůst, plné rty, podmanivý pohled znamenají, nebo neznamenají podle tebe dokonalost?) Není dokonalost jen běžná uniforma v modelingu?

DF: Myslím že nedokonalosti JSOU dokonalé. Žít ve světě, kde by každý vypadal a jednal stejně by bylo absolutně nudné. Odlišnosti dělají věci zajímavějšími. I jednovaječná dvojčata, která jsou zdánlivé stejná, se od sebe mírné odlisuji, a vždycky je možné najit něco, čím se od sebe dají rozlišit. To je právě fascinující. Co se týká modelingu, je otázka, co si vůbec představit pod pojmem “dokonalost.” Co se jednomu zda dokonalé, druhy přijme s výhradami. Je to věc názoru, jako vše.

S&D: Každý moment, chvíle v životě přináší nové výzvy k pokračování a realizací nových možností. Jaké jsou ty tvoje současně plány a vize do budoucna?

DF: Dále se budu věnovat modelingu. Je to něco, co jsem chtěla dělat odmalička a miluji to! Také začínám hrát. Letos jsem mela hlavni roli v krátkém filmu Astronauts. Byla to moje první herecká zkušenost a myslím, ze to dopadlo dobře. Chci pracovat s různými režiséry a posouvat se dal. Takže mě snad brzy uvidíte na plátnech!