FASHION: MICHAL PUDELKA, Mirros of Today’s Society

11 Posted by - December 19, 2013 - FASHION

] MICHAL PUDELKA, Mirros of Today’s Society

Michal Pudelka thinks a lot about stuff. The Czech photographer has a bit of an issue with the media’s perception of beauty, and preference for replication rather than individuality. Michal describes his photography as storytelling camouflaged expression of his inner opinions, a mirror to today’s society. He addresses this by creating images of models who are often dressed identically (it does actually make sense when you think about it.) He believes that his process of working is all about preparation. While employing conventional technique, shooting on film, with no use no of Photoshop, his strong vision always leads him to the desired outcome. Michal often uses clothes that are specially made to match his concepts. In some of his previous works he also uses collages made from his photos as he like to put it ‘in the old fashion way, with scissors and glue.”

 Having studied art and fashion in France, Pudelka also started his own magazine Anonym and has done some advertising work. 


ČESKY:
FASHION: MICHAL PUDELKA, Mirros of Today’s Society
Michal Pudelka o věcech hodně přemýšlí. Český fotograf má tak trochu problém s medialním vnímáním krásy a s preferencemi pro replikaci radeji než pro individualitu. Michal popisuje své fotografie jako vyprávění příběhů, maskované vyjádření svých vnitřních názorů a zrcadlo dnešní společnosti. To projevuje tak, že tvoří fotky modelek, které jsou často oblečené stejně (to vlastně davá smysl, když se nad tím zamyslíte.) Michal věří v to, že pracovní proces je především o přípravě. Zatímco využívá konvenčních technik – fotografování na film bez použití Photoshopu, jeho silná vize ho vždy vede k požadovanému výsledku. Michal často používá stylingu a oblečení, které je speciálně vyrobené pro patřičný projekt, tak aby odpovídalo jeho pojetí. V některých z jeho předchozích prací Michal také aplikuje koláže vyrobené ze svých fotek, jak sám tvrdí:”staromódním způsobem, s nůžkami a lepidlem.”
Michal Pudelka studoval umění a módu ve Francii, také založil vlastní časopis Anonym a pracoval na několik reklamních kampanich.