HANA KNIZOVA

hanna kizova Sons&Daughters magazine

NAME: Hana Knizova
OCCUPATION: Photographer
CURRENT LOCATION: London

INTRO
What’s on your mind?
Not much. Thinking about lunch..

Where are you right now?
In my flat. It’s raining outside.

WORK
What makes you feel like working?
A passion. If I am not passionate about work, I lose motivation.

Do you have any inspirational figure that has influenced your work?
I guess it’d be a different person in each stage of my life.

What’s the best advice you ever received?
“Keep going…”

What is your proudest achievement?
I hope it is still ahead of me!

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
The possibilities. They can be endless.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
The speed. Permanent chase of something new and better.

Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
Oh, that’s a tough one. Though I really liked the way I got to read The Drunkard’s Walk: How Randomness Rules Our Lives by Leonard Mlodinow. Someone forgot a bag with this book on the bus – I found it, took it, read it and managed to trace the owner and return it to him.

PROFILE
What makes you laugh out loud?
Myself sometime…of course, when no one else laughs with me. Pretty sad, really.

What was your New Year’s resolution(s)?
No resolutions for me. Apart of “get things done finally”, as usual. So it is kind of a resolution, I suppose..?!

What’s your favorite outfit and why?
Tracksuit pants, leather jacket and a scarf. In general – anything comfy, dark and warm. Fashion goes aside.

What’s hot right now?
Too many things, I’ve lost track..

Where’s your favorite place in the world and why?
That’s a tough one as well! I’d combine few aspects from a few different places and create a dreamland.

What’s special about your best friend?
Everything!

Describe your first kiss:
It must have been really quick one as I hardly remember that…

Make a wish:
Stop raining, now!

JMÉNO: Hana Knizova
ZAMĚSTNÁNÍ: Fotografka
MÍSTO POBYTU: Londýn

ÚVOD
Na co myslíš?
Na nic moc. Myslím na oběd…

Kde teď jsi?
V mém bytě. Venku prší.

PRÁCE
Co ti pomáhá v tvorbě?
Vášeň. Pokud necítím vášeň k tomu co dělám, ztrácím motivaci.

Máš nějakou inspirativní osobnost která ovlivnila tvou tvorbu?
Myslím, že to v každém stádiu byl někdo jiný.

What’s the best advice you ever received?
“Nezastavuj se…”

Co je tvůj největší úspěch?
Doufám, že je stále přede mnou!

KULTURA
Co se ti nejvíc líbí na době, ve které žijeme?
Možnsti. Ty mohou být nekonečné.

Co se ti nejvíc nelíbí na současné kultuře?
Rychlost. Neustálé honění něčeho nového a lepšího.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj polled na svět.
To je těžká otázka. I když se mi líbilo jak jsem se dostala ke knize “The Drunkard’s Walk: How Randomness Rules Our Lives” od Leonarda Mlodinowa. Někdo ji zapomněl v tašce v autobuse a já ji našla, vzala, přečetla a dokonce dokázala najít majitele a vrátit mu ji.

PROFIL
Co tě rozesměje?
Občas já same…smozřejmě když se nikdo jiný nesměje. Což je trochu smutné.

Co bylo tvé novoroční předsevzetí?
Žádné jsem neměla. Kromě “už konečně dokonči svou práci,” jako obvykle. Což vlastně je určité předsevzetí…?!

Co je tvoje nejoblíbenější oblečení a proč?
Tepláky, kožená bunda a šála. Všeobecně cokoliv pohodlného, tmavého a teplého. Móda jde stranou.

Co je teď v kurzu?
Hodně věcí, ztratila jsem přehled.

Where’s your favorite place in the world and why?
To je také těžká otázka! Já bych zkombinovala různé věci z různých míst a vytvořila místo snů.

Co je speciální na tvém nejlepším příteli?
Všechno!

Popiš svůj první polibek:
Musel být asi hodně rychlý, protože si ho už nevzpomínám…

Přej si něco:
Ať přestane pršet, teď hned!