JAROSLAV MORAVEC

07990034

NAME: Jára Moravec
AGE: 26
ZODIAC: Virgo

What’s on your mind?
A lot of everyday practicalities of ordinary Tuesday afternoon and I quite like it that way.

Where are you right now?
In a small office in one advertising agency in Shoreditch.

What makes you feel like working?
Probably that work is one of the few things that can go beyond and last longer than other facets of our lives. I am not so sure about it lately though.

Do you have an inspirational figure that has influenced your working life?
One guy from Pilsen comes to mind, he does a lot of interventions in wild nature, things no one else will ever see. I have seen him giving a speech and cannot remember his name. Maybe that is because he does not put himself up too much, does not contribute to this virtual mess where we all strive to grab some attention.

What’s the best advice you’ve been given?
I really liked the article about biggest regrets people have on dead bed. https://www.youtube.com/watch?v=F3dph5CVwCw&list=UUaYBtWOfl-Z8g3lumyLtgKw

What is the biggest risk you’ve ever taken?
I am probably not that kind of person who undertakes great risks.

What is your proudest achievement?
Managing to do what I want, escaping 9-5 jobs and surround myself with things that interest me.

What do you most like about the age we live in?
Electronic music. And variety, in all forms.

What do you most dislike about contemporary culture?

That would probably make a longer list. Cynicism, volatility, no attention span and culture as just another item on our shopping list. But that might have to do more with the viewer and society in general. Inability to focus properly – I am prime example of that.

Recommend a book or poem that has changed your perspective on life.
Nothings comes to mind at the moment.

If you could change one thing in the world, what would that be?
This taps on my cynical views on this so I should rather take this one easy and make a joke or two about it. But truth to be told, I would like to see less inequality in the world, back to where it was in 60’s. Ever since then it is rising globally. Not any utopian equality, just something that was already there once.

What is the most recent lie you told?
I would think it had to be one of the small talks that require a lot of merciful lies here in London.

What ‘s surprising about you?
I have finished Masters in Economics which left some good and some bad traces, haha.

What are you good at?
I excel at indecisiveness.

What is the last book you read and what did you think?
Solitude of Prime Numbers by Paolo Giordano, it is a pretty good novel.

How do you unwind?
Cycling. Unless someone is trying to kill me on that day. And yeah, I would like to amend my previous answers. Everyone on their bikes.

Rock, paper, scissors?
I usually go for scissors and usually lose.

CZ:
JMÉNO: Jára Moravec
VĚK: 26
ZNAMENÍ: Panna
SOUČASTNÝ POBYT: Londýn

Co máš na mysli právě teď?
Spoustu praktičností úterního odpoledne a docela mi to vyhovuje.

Kde jsi teď?
V malý kanceláři jedný reklamky v Shoreditchi.

Co tě motivuje k práci?
Nejspíš pocit, že práce je jedna z mála věcí, co nás může přesáhnout a vydržet déle než většina pomíjivějších aspektů našeho života. Ikdyž v poslední době si tím nejsem moc jistý.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvůj pracovní život?
Napadá mě jeden kluk z Plzně, který dělá takový zásahy do přírody, hluboko v lese, který nikdo další nikdy neuvidí. Jednou jsem viděl jeho prezentaci a od tý doby si na něj jednou za čas vzpomenu. Je to legrační, ale nepamatuju si jeho jméno. Možná právě protože úplně ignoruje nějakou sebe-propagaci a dělá věci z vnitřního popudu. Nepřispívá do překřičování ve virtuálnu, kde se každej snažíme utrhnout si kousek prostoru a pozornosti.

Co byla ta nejlepší rada, kterou jsi dostal?
Mám rád článek o tom, čeho nejvíc lidi litují na smrtelný posteli: http://www.huffingtonpost.com/2013/08/03/top-5-regrets-of-the-dying_n_3640593.html

Co bylo doposud tvé největší riziko který jsi podstoupil?
Tak tuhle vzdávám, obávám se, že nejsem moc typ, co by podstupoval velký rizika.

Úspěch na který jste pyšný?
Že zvládám si dělat to, co chci, unikám 9 to 5 práci a obklopuju se věcma, co mě zajímají.

Co máš nejraději na věku, ve kterém žijeme?
Elektronickou hudbu. A rozmanitost.

Co se ti nelíbí na současné kultuře?
To by byl asi mnohem delší seznam. Cynismus, těkavost, kultura jako další konzumní položku na našem nákupním seznamu – ale to je víc problém diváka a současný společnosti. Neschopnost se soustředit – já sám jsem příkladem, bohužel.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Vůbec žádná mě nenapadá.

Pokud by jste si mohl přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Tahle otázka brnká na můj světobol, takže bych se tady asi neměl brát příliš vážně a celý to odlehčit nějakou pitomostí. Ale stejně odpovím vážně – rád bych viděl víc rovnosti a solidarity, která měla svůj vrchol v 60. letech. Od tý doby se nerovnost mezi lidma prudce zvyšuje. Není potřeba si vysnívat rovnostářský utopie, stačí vrátit trochu víc proporcionality, která už jednou na světě panovala.

Co byla poslední lež kterou jsi řekl?
Tipoval bych nějakou zdvořilostní konverzaci, která tady v Londýně vyžaduje řadu milosrdných lží.

Co je na tobě překvapivé?
Asi že jsem vystudoval ekonomku, což na mě zanechalo pozitivní i negativní důsledky, haha.

V čem jsi dobry?
Já exceluju v nerozhodnosti.

Jaká je poslední kniha, kterou jsi četl a co jsi si o ni myslel?
Osamělost prvočísel od Paola Giordana, je to moc hezkej román.

Jak si nejlépe odpočineš?
Ježděním na kole – pokud se mě zrovna ten den nesnaží někdo zabít. Jo to bych chtěl změnit na světě, beru svoji odpověď zpět. Všichni na kola.

Kámen, nůžky, papír?
Obvykle dávám nůžky a obvykle prohrávám.