JEN ENDOM

jen endom Sons&Daughters Magazine

NAME: Jennifer Endom
OCCUPATION: Photographer
ZODIAC: Scorpio
CURENT LOCATION: Berlin/London

INTRO
What’s on your mind?
I need to find a new flat.

Where are you right now?
At my studio in Berlin.

WORK
What makes you feel like working?
Questioning myself and my work. Always trying to achieve the best result and find the right moments.

Do you have any inspirational figure that has influenced your work?
My mum and Irving Penn. In between there has always been Tim Walker.

What’s the best advice you ever received?
Don’t give up! Never…

What is the biggest risk you took?
Put all one´s eggs in one basket. With me it was photography.

What is your proudest achievement?
To made my parents proud, I guess it sounds cheesy but it is true. My father never understood why someone has to study photography-now he understands, that’s an achievement!

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
The tempo.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
No further reflection on the tempo and movements.

Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
It’s a German book, but definitely Klaus Kinski’s “Ich brauche Liebe”.

If you could wish for one change in this world what would it be?
More justice in so many sectors of life.

PROFILE
Who is your celebrity dopple-ganger?
Mick Jagger – a lot of teeth!

Describe something that has changed the way you view the world:
The first time I felt that I actually age.

How do you fight the blues?
Drinking beer.

What song best describes your life?
“Non Je Ne Regrette Rien” by Edith Piaf.

How do you spend your time when you’re not working?
Right next to my friends.

Describe the person you love the most:
My mum. She never doubted me or my decisions.

What would you like to do before you die?
Taking Vincent Cassel’s picture.

What is your life’s mantra?
Never get stuck.

Describe your perfect day:
A bunch of brilliant people around me, working on the same thing together and finding a perfect result by the end of the day.. and a glass of Dom Pérignon Champagne, Vintage 1996…

JMÉNO: Jennifer Endom
ZAMĚSTNÁNÍ: Modní Fotografka
ZNAMENÍ: Štír
MÍSTO POBYTU: Berlín/Londýn

ÚVOD
Na co teď myslíš?
Potřebuji najít nový byt.

Kde teď jsi?
V mém studiu v Berlíně.

PRÁCE
Co ti pomáhá v práci?
Pochybování and sebou a mojí prací. Vždy se snažit dosáhnout nejlepších výsledků a najít ty nejlepší momenty.

Máš nějaké osobnosti, které ovlivnily tvou tvorbu?
Moje máma a Irving Penn. A někde mezi tím vždycky byl Tim Walker.

Jaká je nejlepší rada, kterou jsi kdy dostala?
Nikdy se nevzdávej! Nikdy…

Jaký je největší risk, co jsi si na sebe vzala?
Vsaď všechno na jednu věc. U mě to byla fotografie.

Jaký je úspěch, na který jsi nejvíc pyšná?
To, že jsou na mě moji rodiče pyšní, zní to hloupě, ale je to tak. Můj táta nikdy nerozumněl, proč by někdo měl studovat fotografii – teď už tomu rozumí a to je úspěch!

KULTURA
Co se ti nejvíce líbí na době, ve které žijeme?
Tempo.

Co se ti nejvíc nelíbí na současné kultuře?
Nedostatek reflekce na tempu a pohybech.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na svět.
Je to německá kniha, určitě “Ich brauche Liebe” od Klause Kinskiho.

Kdyby jsi si mohla přát jednu změnu na tomto světě, co by to bylo?
Více spravedlnosti v mnoha oblatech života.

PROFIL
Kdo je tvoje celebrity dopple-ganger?
Mick Jagger – má hodně zubů!

Popiš něco, co změnilo tvůj pohled na svět:
Když mi poprvé došlo, že stárnu.

Jak bojuješ se špatnou náladou?
Pitím piva.

Která píseň nejlépe popisuje tvůj život?
“Non Je Ne Regrette Rien” od Edith Piaf.

Jak trávíš čas, když nepracuješ?
Se svými přáteli.

Popiš osobu, kterou nejvíc miluješ:
Moje máma. Nikdy nade mnou nebo mými rozhodnutími nepochybovala.

Věc, kterou chceš udělat než umřeš?
Vyfotit Vincenta Cassela.

Co je tvoje životní mantra?
Nikdy se nezasekni.

Popiš svůj perfektní den:
Pár dobrých přátel se kterými pracujeme na stejné věci a nacházíme perfektní řešení…a sklenka Dom Pérignon Champagne z roku 1996…