FASHION: LAFORMELA SS’16 by Hana Knizova

3 Posted by - February 4, 2016 - FASHION

LAFORMELA SS’16

Czech & Slovak designer trio LAFORMELA merged forces with Photographer Hana Knizova, art director Tereza Bila, and Ukrainian model Sasha Melnychuk to produce an editorial inspired by the breaking of social norms and etiquette in post communist land.
The sense of humour, irony and strong visual identity characterised by play on colour and shapes are distinguishing signs of yet another one of the this team’s multiple collaborations.
The desire to break certain society imposed rules is rooted in human nature, although a good upbringing and manners usually prevent us from doing so. Although it’s been nearly 30 years since the Iron Curtain opened, a deep rooted sense of repression and the automatic following of social norms is still very much present across generations in most Eastern European Post Soviet countries; the topic still feels very relevant.
In this editorial of almost a parodic nature, Sasha was set free to act upon her desires in the city she grew up in, and live in the liberated nature her intuitions so crave. With references to the Soviet regime, the story is set in contemporary Prague. Sasha is caught peeing on the red carpet in front of the historical Czech Philharmonic building; the Soviet red colour and its popular carnation flowers are heavily referenced as well. There are notes to a certain scarcity of goods, which used to be rather short in supply before 1989, accompanied by the vandalism of sculptures.

ČESKY:

Československé trio LAFORMELA spojilo své síly s fotografkou Hanou Knížovou, art direktorkou Terezou Bílou a Sashou Melnychuk – modelkou Ukrajinského původu; vznikl tak editoriál inspirovaný porušováním společenských norem v post-komunistické zemi.
Smysl pro humor, značná nadsázka a silná vizuální identita založená na hře barev a tvarů jsou zásadními charakteristikami další z již mnoha předešlých spoluprací tohoto týmu.
Touha porušovat společensky zakořeněná pravidla je v lidské nátuře, dobře vychovaní ale většinou drží tyto tendence na uzdě. Přestože je to již téměř 30 let od pádu Železné opony, pocit potlačení a automatické, téměř slepé podléhání společenským normám je stále silně zakořeněný napříč generacemi ve většině Východoevropských post-komunistických zemích. Toto téma se tedy stále zdá velmi aktuální.

V tomto editoriálu, který je postaven na nadsázce až lehké parodii, dostala Sasha svobodu chovat se podle svých intuic spíš než podle společenských pravidel. Story je nafocena v novodobé Praze, přičemž je plna referenci na Sovětský režim. Vidíme Sashu čůrat na schodech Rudolfina, červená barva jako charakteristika sovětského režimu je opakujícím se motivem ve většině vizuálu, stejně jako odkazy na určité nedostatkové zboží a vandalismus soch.

Fake Billa

Tram

Rudolfinum

Poppy sticker2

Mellon

Socha cod

Design: LAFORMELA

Photography: Hana Knizova
Concept & Art Direction: Tereza Bila

Model: Sasha Melnychuk @Eskimo Bohemia
Make-up & Hair: Mischel Warenits
Production Assistant: Mikulas Pavlik