LAURA ARTEN

Winter portrait_no make up

NAME: LAURA ARTEN
AGE: Diamonds are forever darling.
ZODIAC: Guess
CURRENT LOCATION: New York City
OCCUPATION: Actress, Producer

Intro
What’s on your mind? My next projects, recent visit to LA and the fact that I have to get my winter clothes shipped from London, because June wardrobe doesn’t cut it in winter NYC.
Where are you right now? New York, Williamsburg

Work
What makes you feel like working?
The core of existence for true creatives is the creation itself. It is being alive itself that makes you feel like ‘working’. Being and doing become the same and one thing if the artist is true and comes from a place of authenticity.

Do you have an inspirational figure that has influenced your working life?
There has been too many amazing artists to pick one.
I often get inspired by literature. Poetry. Films. I tend to go to originals, rather than to newer things referencing originals. In other words when you go way back, you will find the source of what inspired many – and then you can find your own response to it. I also always draw on immediate impulses and inspiration that comes from my own self through being present in any given moment. Postmodern world kind of consists of referencing the past and ‘homages’ of course. I think it is very important to understand what has been done, to have the knowledge but at the same time to try and see the world through your own eyes and feelings. Like a child. Originality is a very rare commodity.

What’s the best advice you’ve been given?
“Live, Live, Live” (Tennessee Williams, the play Orpheus Descending)
The best advice I have been given was from people that gave me none but lead by example or their way of being. The crucial thing for an artist is to understand that when someone is showing you the ropes it is THEIR ropes.

What is the biggest risk you’ve ever taken?
Acceptance of being myself and following through on that with all the implications. Taking a complete responsibility for myself, my actions and my life. That is the greatest adventure one can ever have. Literally speaking in 2013 it would be moving from London to New York by myself I guess. Letting go of everything. Any risk you take should be the greatest at the time, feel like it. Feel the fear and do it anyway. It is hard but adrenalin. “Life expands or shrink in proportion to ones courage.” Anais Nin

At what points do life and work intersect? There is none. There cannot possibly be for true artists. (Is this why I am single?!:)
What is your proudest achievement? Being true to self. I’ve never compromised myself. As a person, as a woman or as an artist. Otherwise having a 1st class degree from University of The Arts I guess, having been published, making a short film that did well. Being a trained aerialist. There’s few things, here and there.

Culture
What do you most like about the age we live in?
I like to time travel. Generally speaking the best things about each age are also the worst…Each age is the best and worst. Woody Allen answered this question best by making the film Midnight in Paris.

What do you most dislike about contemporary culture?
People talk too much and create too little. Most of things are reference of something else and majority of people could not tell you where that reference comes from. Digital media and media convergence is an amazing thing. Like most truly amazing things, it can be used to create or destruct. The easier it is to reproduce and create bricollage, the harder it seems to find true art and originality. People seem to trade more and more their authenticity for being part of a virtual clique. Deleting my Facebook was one of the most liberating things I had done. The thing is, most people on Facebook talk about ppl who aren’t of Facebook…

Recommend a book or poem that has changed your perspective on life.
Everything I ever read somehow changed me. I don’t know, I taught myself to read at 4 years old and have been reading ever since!:) BUT in Mary Oliver’s “The Journey” poem. There is this line…”Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life.” That was pretty profound somehow. Because it is the most important question of all…

Also Rumi – The Gaze, Exupery’s The Little Prince, Everything and anything by Oscar Wild. Anais Nin. Diana Cooper’s Little Light on Spiritual Laws.

If you could wish for one change in the world what would it be? I am the change I want to see in the world. I make and live the changes I wish for.

Personal
What makes you laugh out loud? Being proposed to. Especially when on public transport. And by strangers.

What was your New Year’s resolution(s)? Any resolutions I ever make are implemented instantly.

What’s your favorite outfit and why? Being naked. I look my best that way – like everyone.

Where’s your favorite place in the world and why? Right here, right now. Also New York. It feels like home.

Make a wish: Just did, thank you. When it happens I will let you know. Also, may all beings be happy.

CESKY

JMÉNO: Laura Arten
VĚK: Velká Neznamá – asi tak million světelných let.
ZNAMENÍ: Hádej
KDE SE NACHÁZÍTE: New York, Williamsburg
ZAMĚSTNÁNÍ : Herečka

Co máš na mysli?
Projekty na kterých teď pracuju, nedavný výlet do LA a to, že musím urychleně nechat poslat zimní oblečení z Londýna do New Yorku, protože moje výbava z června už mi opravdu nestačí.

Kde jsi teď?
V New Yorku. Williamsburg.

PRÁCE
Co tě motivuje k práci?
Existence sama.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvůj pracovní život?
Je jich přiliš mnoho.

Co byla ta nejlepší rada, kterou jsi dostala? Žij, Žij, Žij (Tennessee Williams – hra Orpheus Descending). Jinak si myslím, že nejlepší rada je od lidí, kteří jdou příkladem.

Co bylo největší riziko, které jsi kdy podstoupila?
Být sama sebou, se vším všudy. Příjmout odpovědnost za sebe a svůj život – to je celkem velké dobrodružství. Jinak nechat všechno za sebou v Londýně a přestěhovat se sama do New Yorku, to by pro rok 2013 asi bylo ono.

Na jakých bodech se život a dílo protínají?
Jsou jedno a totéž. Musí to tak být, si myslím. Umělci žijí a dýchají to co tvoří, pokud to má hodnotu. Tak se liší komerce od skutečné kreativy.

Co byl/ je tvůj největší úspěch?
To, že jsem se nikdy nezkompromitovala – jako žena, člověk, kretivec. Jinak asi diplom z Univeristy of the Arts London, můj kratký film, to že jsem cirkusačka – pár věcí by se naštěstí našlo.

KULTURA
Co se ti líbí na věku, ve kterém žijeme? Vše,co se mi na něm i nelíbí. Každý věk je ten nejlepší. Film Woodyho Allena – Midnight in Paris – na to krásně naráží.

Co se vám nelíbí na současné kultuře?
Že originalita je velmi těžko k nalezení. Lidé si často myslí, že něco tvoří, ale ve skutečnosti jen přeposílají dál tvorbu někoho jiného. Stáváme se jako kutura (západní tedy) velmi uniformní. Nejsmutnější je, že většinou lidé ani nevědí původ toho, k čemu se jaká kutruní reference vztahuje, už neznají původ posmoderních brikoláží, na kterých se podílejí. Lidé se bojí myslet sami za sebe, aby se neztrapnili.

Doporuč nám knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Každá kniha, kterou jsem přečetla mě nějak změnila. Je jich mnoho.Naučila jsem se číst ve 4 letech. Mary Oliver napsala báseň Cesta (The Journey) a tam je věta “Řekni mi co plánuješ udělat se svým jediným, divokým, drahoceným životem..” A to bylo v jeden moment pro mě naprosto fundamentální. Nejdůležitější otázka ze všech…
Jinak cokoli od Oscara Wilda, Rumiho sbirka “The Glance”, Anais Nin…

Pokud by jsi si mohla přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Snažím se být změnami, které chci vidět ve světě. Každý musí začít sám sebou. Snažím se být duchapřítomná, laskavá a tolerantní.

OSOBNOST:
Co tě rozesměje nahlas?
Návrhy k sňatku. Zvlášť, když je to ve veřejné dopravě. A cizinci.

Jaká byla tvoje novoroční předsevzetí?
Jakékoli předsevzetí, co jsem si kdy dala je realizováno okamžitě.

Jaký je váš oblíbený outfit a proč?
Být nahá. Tak vypadám – stejně jako všichni.

Kde je tvé oblíbené místo na světě a proč?
Právě tady, právě teď. Také New York. Připadá mi to tu jako doma.

Přej si něco: Hotovo, děkuji. Když se to stane, dám vám vědět. Také přeju všem, aby byli šťastní.