MAREK CHALOUPKA

delodepote

NAME: Marek Chaloupka
AGE:28
OCCUPATION: Photographer
ZODIAC:Gemini

INTRO
What’s on your mind? Wind.

Where are you right now?

Sitting in front of my desk with laptop. As usual. WORK
What makes you feel like working?
Natural motivation and desire to do the work. Learn, inspire and move with every work.

Do you have an inspirational figure that has influenced your working life? Evžen Sobek, Dušan Hanák, Noah Kalina

What’s the best advice you’ve been given? Do not give unsolicited advice.

What is the biggest risk you’ve ever taken? The decision to become free.

At what points do life and work intersect? At every point.

What is your proudest achievement? I’m not proud.

CULTURE
What do you most like about the age we live in? Carelessness. Freedom of choice.

What do you most dislike about contemporary culture? Nothing.

Recommend a book or poem that has changed your perspective on life. Aldous Huxley – Brave New World

PERSONAL
What is the most recent lie you told? I’m not lying.

What is the most delicious thing you ate this week? Mungo beans

What’s surprising about you? I often silent.

What are you good at? Listening. Observing.

What is the last book you read and what did you think? Slečny (Misses) Life is how we make it.

How do you unwind? Music, cinema.

Rock, paper, scissors? Paper.

How do you cope with drama? Constructive cynicism.

What do you love about life? Variety.

How is the world going to end? Just in time.

JMENO: Marek Chaloupka
VEK: 28
ZNAMENÍ: Bliženec
POVOLANÍ: Fotograf
SOUCASTNY POBYT: Hradec Králové, Česká Republika

ÚVOD
Co máš na mysli právě teď? Vítr.

Kde jsi teď?
Za stolem u svého laptopu. Jako obvykle.

PRACE
Co cítíte, jako je práce?
Naplnění, přirozená motivace a chuť práci dělat. Každou prací se učit, inspirovat a posouvat.

Máte inspirativní postavu, která ovlivnila váš pracovní život? Evžen Sobek, Dušan Hanák, Noah Kalina

Jaký byla ta nejlepší rada kterou jste dostal? Nedávat nevyžádané rady.

Co bylo největší riziko jste na sebe někdy vzít? Rozhodnutí stát se svobodným.

Váš úspěch na ktery jste pyšný? Nejsem pyšný.

KULTURA
Co mate nejraději na věku, ve kterém žijeme? Bezstarostnost. Svobodu volby.

Co se Vam nelíbí na současné kulture? Nic.

Doporučte nam knihu nebo báseň, která změnila váš pohled na život. Aldoux Haxley – Konec civilizace

Pokud by jste si mohl přát jednu změnu ve světě, co by to bylo? Každý může objevit svou vlastní cestu.

PROFIL (brano s humorem)

Co byla poslední lež kterou jste řekl? Že nelžu.

Co bylo to nejchutnější, co jste tento týden jedl? Mungo fazole

Co je na Vas překvapivé?
Často mlčím.

V čem jste dobří? Naslouchání.

Jaká je poslední kniha, kterou jste četl a co jste si o ni myslel? Slečny. Život je takový, jaký si ho uděláme.

Jak si nejlepe odpočinete? Poslechem hudby, v kině.

Kámen, nůžky, papír? Papír.

Jak se vyrovnáte s životnimi dramaty? Konstruktivní cynismus.

Co máte na životě nejvic rád? Pestrost.

Jak skončí svět? Akorát včas.