MARIE PETRÁKOVÁ

MARIE PETRAKOVA

NAME: MARIE PETRÁKOVÁ
Occupation : Shoe Designer
AGE: 23
Sign: Sagittarius
Current location:  Paris

What’s on your mind?
Prague and my love. 

Where are you now?
In Paris

What motivates you to work?
The love and the money. 

Do you have an inspirational figure, who influenced your work life?
Sonia Delaunay

What was the best advice you have received?
Before you put things into the washing machine, always remove tissue from the pockets !

What was the biggest risk you’ve ever undergone?
Hike to the largest Icelandic waterfall

What do you like about the age we live in?
My Life

Recommend a book or poem that has changed your outlook on life …
Boris Vian , Foam of the Days

If you could wish for one change in the world , what would it be ?
More light

What was the last lie you said ?
No thank you , I don’t feel like it…

What is surprising about you ?
One alone can hardly tell.

What are you good at?
I recognise people with talent. 

Last book you read and what you thought about it ?
Agatha Christie / The Autobiography , mzslela I What a wonderful woman !

Stone, Paper, Scissors ?
Definitely paper.

How do you cope with life drama?
With more dramas …

How will the world ends?
Like in Melancholy from Lars. 

ČESKY:

JMÉNO: Marie Petráková
POVOLANÍ: Návrhařka obuvi
VĚK: 23
ZNAMENÍ: Střelec
SOUČASTNÉ BYDLIŠTĚ: Paříž

Co maš na mysli?
Prahu a lásku

Kde jsi teď?
V Paříži

Co tě motivuje k práci?
Láska a peníze

Máte inspirativní postavu, která ovlivnila váš pracovní život?
Sonia Delaunay

Co byla ta nejlepší rada, kterou jsi dostala?
Než dáš věci do pračky, vždy vyndej kapesníčky z kapes..

Co bylo největší riziko které jsi kdy podstoupila?
Výšlap na největší Islandský vodopád

Co se ti líbí na věku, ve kterém žijeme?
Můj život
Doporučte knihu nebo báseň, která změnila váš pohled na život…
Boris Vian, Pěna dní

Pokud by jste si mohla přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Více světla

Co byla poslední lež kterou jsi řekla?
Ne děkuji, nemám chuť.

Co je na tobě překvapivé?
To mohu sama těžko posoudit.

V čem jsi dobrá?
Poznám v lidech talent

Poslední kniha, kterou jsi četla a co jsi si o ni myslela?
Agatha Christie/ Vlastní životopis, mzslela jsem si jaká to byla úžasná žena!

Kamen, nůžky, papír?
Rozhodně papír.

Jak se vyrovnavaš se životnimi dramaty?
Dalšími dramaty…

Jak skončí svět?
Jako v Melancholii od Larse