MICHAELA BURCAKOVA

MB

JMÉNO: Michaela Burcakova
ZAMĚSTNÁNÍ: Editor / Contributor SONS & DAUGHTERS MAGAZINE
ZNAMENÍ: Beran
MÍSTO POBYTU: Praha

Na co teď myslíš?
Diplomka.

Kde jsi teď?
V Prahe. Doma,7:36 PM.

Co ti pomáhá v práci?
Čas.

Jaké osobnosti ovlivnili tvou tvorbu?
Všetci tí, ktorí sa nevzdávali svojho sna a „they know who they are“

Jaká byla ta nejlepší rada, kterou jsi kdy dostala?
Niečo medzi nihilizmom , asertivitou a pevnou vôľou.

Jaký byl ten největší risk, který jsi dosud podstoupila?
Separácia. Najlepšia možnosť ako získať individualitu.

Úspěch, na který jsi nejvíc pyšná?
Začiatok, Vlastný priestor a prejav.

Co se ti nejvíce líbí na době, ve které žijeme?
Mnoho možností – Pozitíva

Co se ti nejvíc nelíbí na současné kultuře?
Mnoho možností – negatíva: Adorácia neschopnosti! Afektovanosť. Arogancia.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na svět.
Erich Fromm – Umění milovat
Malý princ v nás – Mathias Jung
Esther Vilar – všetky!
Básne od Sylvia Plath – Noční tance

Kdyby jsi si mohla přát jednu změnu na tomto světě, co by to bylo?
„keby keby, boli by sme v nebi“

Kdo je tvûj celebrity dopple-ganger?
Rozmýšľam, …– ale z celebrít som voyer na vizuálny (mimický, gestický) prejav všetkých tých, ktorí majú zaujímavý charakter postáv. Viem obdivovať ich sekundu. Ralph Fiennes (po dlhšom uvažovaní) asi najviac. A John Malkovich.

Popiš něco, co změnilo tvůj pohled na svět:
Zmena prostredia.

Popiš svůj perfektní den:
Veľa chôdze, veľa vôňe a málo ľudí. A vysnívaný pes.

ENGLISH:

NAME : Michaela Burcakova
OCCUPATION: Contributing writer and Subeditor for SONS & DAUGHTERS MAGAZINE
ZODIAC: Aries
CURRENT LOCATION: Prague

What’s on your mind?
My dissertation.

Where are you right now?
In Prague at home , 7:36 pm .

What helps you at work?
Time.

Any influential figures in your life?
All those who did not give up his dream and ” they know who they are”

What is the best advice you ‘ve ever received?
Something between nihilism , assertiveness and a strong will .

What is the biggest risk you ever taken on?
Separation. The best way how to to get individuality.

What are you most proud of?
The begging.Own space and speech .

What do you like best for the times in which we live in?
Many options – the positive

What do you most dislike for contemporary culture ?
Many options – the negatives:Inability adoration! Affectation. Arrogance.

Recommend a book or poem that has changed your views…
Erich Fromm – Art of Love
he Little Prince in us – Mathias Jung
Esther Vilar – all!
Poem by Sylvia Plath – Night Dances

If you could ever wish for one change in this world, what would it be?
“If they had , we would have been in heaven”

Who is your celebrity – Doppler Ganger?
I am not sure … – but out of all celebrities I am more of a voyeur on the visual (mimic and gestural) manifestation of all those who have interesting characteristics of their personalities. I admire their second. Ralph Fiennes (after long deliberation) about most. John Malkovich .

Describe something that has changed your view of the world :
Change of environment.

Describe your perfect day :
A lot of walking, a lot of flavor and few people. A dream dog.