CULTURE: NO EYES by Tereza Bila

8 Posted by - September 12, 2014 - CULTURE

NO EYES
Text/Edit: Hana Mandikova

No Eyes is a short film based around the desire to find love in London city. The feature was written, directed and produced by Tereza Bila. The B&W feature shows short parallel stories of three individuals living in the metropolis. As their stories interact, each of the characters is subsisting in his/her own emotional place or situation based around the desire for love, whether consciously or unconsciously, they’re searching for ‘that something’ while feeling vulnerable or lonely.

S&D:WHAT’S BEHIND THE CONCEPT?
TB:The idea was based on living and looking for love in the city, which can become difficult. If we’re not currently with the love of our life, then we are either looking for him or her or pining over the loss of him or her.London is a hard place to date, however, the difficulty is also what makes it so great. There’s always another possibility around the corner and we are spoiled with choice. The geography of the city, combined with the adventurous citizenry, allows for constant social and cultural engagements. This can become distraction from the core life elements such as the future, commitment and a prospect of a serious relationship that can lead to loneliness and despair.

S&D:HOW WAS THIS FILM MADE?
TB: Film was shot on super 16 and digital. It was the 16mm grainy effect for me and I wanted it to be in black and white. We shot over two days.

S&D: WHAT DOES WORKING WITH FILM MEANS TO YOU?
TB:Film has a specific visual language that other media does not. It allows to express abstract thoughts as well as real feelings. When telling stories through media, I usually look at things in varieties of ways, sometimes I take concepts out of the contexts. Here, it was different as the subjects were not stills or objects I usually work with. I did not want the idea become transparent but I wanted the viewer to speculate. I believe attentive viewers will connect with the story and get pretty close to its essence.

S&D:IS IT IN ANYWAY AUTOBIOGRAPHICAL?
TB:Yes and no, with an inclination towards no. I do live in a huge metropolis such as London is, with a large population. It can be so easy meet lots of people, yet it is difficult to find intimacy or closeness that lasts. I’ve often listen to stories of my friends about their relationships, misunderstandings and heart breaks, and lost of intimacy, and became inspired to tell them in a film.

S&D:THE FEATURE HAS ADVERSITY FEEL TO IT…
TB:Yes, I wanted to highlight the point. With it, it has no happy ending. Black and white aesthetics add to it.
Does everything have to have a walking on air feeling?

S&D:THE MUSIC- TELL US WHO?
TBPatrick J. Price! Talented young man from London I have known for a little while, writing and signing. I think he was recently signed by a UK based label…

S&D:WILL YOU ATTEMT TO MAKE MORE FILMS?
TB:I would like to, there are a few ideas in pipeline and one ready treatment, the next will be a different genre, educating and I promise it will not be as gloomy as this one. I just need to source the right people and find a sponsor.

ČESKY:
Krátkometrážní film o touze najít lásku ve velkoměstě jako je Londýn. Námět, produkce a režie podle Terezy Bilé. Snímek zachycuje krátké paralelní příběhy třech osob žijících v metropoli. Když se jejich příběhy skříží, každá z postav hledá svou existenci ve vlastní emocionální situaci. Vše se odehrava kolem jejich touhy po lásce, a oni, ať už vědomě či nevědomě, toužíce po “něčem vic”, se ocitají zranitelní a osamělí.

S&D:Co byl tvůj původní námět k filmu?
TB:Nápad byl založen kolem života a hledání lásky ve velkoměstě, což se zdá být stále větším problémem mezi jeho obyvateli. Pokud nejsme v současné době s láskou svého života, pak buď hledáme ji nebo jeho, nebo truchlíme nad ztrátou. Londýn, prestože je to skvělé misto na navazování nových vztahu, je také velmi obtížné hlavně k jejich udržení, zejmena dlouhodobě, Vždycky jsou tu další možnosti volby… hned za rohem je z čeho vybírat. Geografie města, v kombinaci s kosmopolitní demografii obyvatel, umožňuje nesčetnost společenských a kulturních setkání. To se jednoduše stává rozptýlením od základních úvah jako je budoucnost, vyhlídka na vážný vztah a rodinne zázemí, a vede tak k osamělosti a zoufalství.

S&D:Jak byl film natočený?
TB:Film je točený na super 16 a digital. Pro mě byl důležitý černobílý zrnitý efekt super 16. Natáčeli jsme dva dny.

S&D:Co pro tebe znamená práce s filmem?
TB:Film má specifický vizuální jazyk, který v jiných médiích nenajdete. Umožňuje vyjádřit abstraktní myšlenky, stejně tak jako skutečné pocity. Při práci s filmem a vyprávění příběhů, se na věci obvykle dívám jinými způsoby, někdy se určité pojmy odloučuji od souvislosti. Tak vetsinou pracuji se statickými snímky, které v sobě potom maji surealismus. Tady to bylo uplně jinak, protože to nebyly statické snímky nebo předměty, se kterými obvykle pracuji. Nechtěla jsem, aby se myšlenka stala transparentní a chtěla jsem aby divák spekuloval. Inteligentní divák se dostane dost blízko k tomu o čem příběh je.

S&D:Je snímek autobiografický?
TB:Ano i ne, ale spíše ne. Žiju ve velkoměstě jako je Londýn, s velkým počtem obyvatel. Je tu snadné potkat spoustu lidí, ale přesto je těžké najít intimitu která vydrží nebo důvěrnost vůbec. Často poslouchám příběhy svých přátel, kteří mají potíže navázat vztah a zažívají pocity jako je nedorozumění a zlomená srdce, zchází jim blýzký vytah, chtěla jsem o tom vyprávět.

S&D:Film je tak trochu skličující …
TB:Ano, chtěla jsem, aby poukazoval pointu a problem o kterém je, nemá “happyend”. Černobílá estetika tomu přidává.
Všechno nemusí mít happy end.

S&D:Hudba k filmu – prozraď nám kdo jí produkoval?
TB:Patrick J. Price! Talentovaný a opravdu mladý hudebník z Londýna, známe se už dlouho. Patrick píše texty a zpíva a myslím, že teď nedávno dostal nabídku smlouvy od nějaké britské label …

S&D:Pokusiš se o nějaký další snímek?
TB:Ráda bych, mám několik nápadů a jeden vypracovaný tratment, bude to jiný žánr, vzdělávací a slibuju, že to nebude nijak “skličující”. Potřebuju jen opatřit ty správné lidi a hlavně najít sponzora.