DESIGN: Geology of Shoes

8 Posted by - January 14, 2014 - DESIGN

Geology of Shoes
Shoe designer Barbora Vesela is taking her inspiration from sediment layers and from effects of erosive processes in nature as well as from traditional shoe making techniques. She used a special construction method that has been developed and applied across her collection. Multiple layers of leather scrap pieces were added on the last and subsequently sanded down to achieve the final shape and unique colour pattern of the shoe. Selected colour scheme of the footwear is influenced by old geological maps where she looked to the patterns of eroded sedimentary rocks at the Prokopské údolí nature reserve in the Czech Republic .

Director & Camera: Petr Krejčí
Editor: Nico Argast
Project by Barbora Veselá

Rock BV Sons& daughters magazine

preparation BV Sons & Daughters mag

leather Scraps BV Sosn& Daughters mag

Last BV Sons&Daughters mag
Geology of Shoes
Designérka obuvi Barbora Veselá bere svou inspiraci ze sedimentu vrstev a účinků přírodních erozních procesů a z tradiční obuvnické techniky. Barbora používá speciální metodu, která byla vyvinuta a aplikována v celé její kolekci. Navrstvené kůže z odpadových kusů byly následně opracovány do konečného tvaru a jedinečného barevného vzoru boty. Vybraná barevnost obuvi je inspirovaná starými geologickými mapamy se vzory narušených hornin v Prokopského údolí přírodní rezervace v České republice.

Režie a kamera: Petr Krejčí
Editor: Nico Argast
Projekt Barbora Veselá

Mapy BV Sons&Daughters mag

Logo BV Sons&Daughters mag

Final BV Sons & Daughters mag