CULTURE: Raymonda by Natalie Benesova

7 Posted by - March 14, 2014 - CULTURE

Raymonda
Documentary photography by Natalie Benesova. Ballet ensemble of the National Theatre, where the young artist photographed the premiere and rehearsals of the epic romantic ballet by Alexander Glazunov, Raymonda. The main part of Raymonda was danced by Tereza Podařilová and Zuzana Pokorná. The photos capture the the atmosphere, environment and beautiful scenic dance movement rather then specific protagonists.
Natalie graduated from the School of Graphic Arts, majoring in Applied Photography and Media Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. For six years she worked for a lifestyle magazine as a picture editor, photographer and stylist since 2013, she only focuses on photography and styling. She specialises in fashion, portraits, photojournalism and commercial photography.

CZ:
Raymonda
Dokumentární fotografie Natálie Benešové z baletního souboru Národního divadla, kde mladá autorka zdokumentovala zkoušky a premiéru výpravného romantického baletu od Alexandra Glazunova, Raymonda. Hlavní roli Raymondy tančily Tereza Podařilová nebo Zuzana Pokorná. Fotografie spíš než konkrétní protagonisty zachycují atmosféru, prostředí a pohyb krásného scénického tance.
Natalie vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou, obor užitá fotografie a média a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Šest let pracovala pro lifestylový časopis jako fotoeditorka, fotografka a stylistka, od roku 2013 se věnuje jen fotografii a stylingu. Zaměřuje se na módní, portrétní, reportážní a komerční fotografii.