TRAVEL : The Vanishing Village by Darija Jelincic

8 Posted by - April 7, 2014 - TRAVEL

The Vanishing Village, photography by Darija Jelincic

In the south-east Serbia, just on the slopes of “Suva Mountain” (Dry Mountain) small village, Sljivovik, seats quietly watching towards Serbia on one side and Bulgaria on the other. Hard to find even on the map, in the heart of, once lively and busy agricultural area, today one of the most undeveloped and poorest parts of Serbia, Sljivovik is witnessing hard and rapid depopulation. Just in last 60 years more then 90% of population in the village dropped. Dreams and a wish for a better life, no hard work on the fields and more urban life style, pulled out many young people from villages all around the southern Serbia. Sljivovik is one of them. Once a big village, a school with more then 200 pupils, teachers and professors, busy summer harvest and fairs, now is just a small old “dying” village where ruins replaced houses. Not so many years ago, local inhabitants cheered arrival of the first bus, TV set and telephone, heavy machines to free them form hard agricultural work. Once, dusty and noisy football field is now a field for pasture. Once upon a time celebrating birth of a new baby in the village with music and joy today is tears and moan for the dead. Few of the brave ones still fight cold winters and hard land to cultivate, making just enough to stay alive. And still, I see calm eyes and happy smile, hospitality and great plum brandy.

CZ:

Mizející Vesnice, documentarní fotagrafie Dariji Jelincic

V jihovýchodním Srbsku, na svazích hory Suva (tzv. Suchá hora) se nachází malá obec Šljivovik nenápadně umístěna mezi Srbskem na jedné straně a Bulharskem na straně druhé. Těžko nalezena i na mapě, situovaná uprostřed kdysi živé a rušné zemědělské oblasti, dnes již jedna z nejvíce zaostalých a nejchudších části Srbska. Nyní již Šljivovik prochází rychlým a krutým vylidňováním. Jen za posledních 60 let jeho populace klesla o více než 90 % obyvatel. Sny a přání o lepším životě a méně tvrdé práce, než té na polích a více městského životního stylu – to vše vylákalo mnoho mladých lidí z vesnic po celém jižním Srbsku. Šljivovik je jedna z nich. V minulosti velká obec s místní školou o více než 200 žáků, učitelů a profesorů, rušné letní sklizně a trhy – nyní už jen malá stará “vymírající” oblast, kde se domy mění v trosky. Ještě před několika lety se místní obyvatelé těšili z příchodu prvního autobusu, televizoru a telefonu, těžké stroje jim napomohli se osvobodit od tvrdých zemědělských prací. Ze zaprášeného a hlučného fotbalového hřiště je nyní pole určené pro pastvu. Časy oslav narození nového dítěte v obci s hudbou a slzy radosti dnes vystřídaly slzy a nářek za nebožtíky. Jen málo z těch statečných, kteří bojují za studené zimy a stále kultivují půdu jen proto aby se udrželi na živu. Nicméně je tu dosud ještě vidět klidné oči a šťastný úsměv, pohostinnost a kvalitní domácí slivovici.